VZDELANIE

Volám sa Zuzana Pravňanská, bývam pri Trnave a mám ukončené štúdium na Trnavskej Univerzite - Pedagogická fakulta, so zameraním: učiteľstvo pre II. stupeň ZŠ so špecializáciou MATEMATIKA.


V doučovaní žiakov ako na základných, ale tak i na stredných školách, či prípravách na monitor alebo maturitu mám niekoľkoročné skúsenosti s očakávaným pozitívnym úspechom.


Doučovanie

  • učivo základnej / strednej školy
  • príprava na bežné písomky, i tie väčšie
  • poskytnutie doplňujúcich textov a príkladov podľa daného učiva


ŠPECIÁLNA PRÍPRAVA

  • príprava na prijímacie pohovory (8-ročné gymnázia, SŠ a VŠ)
  • príprava na monitor 5 / 9
  • príprava na maturitu
  • príprava na komisionálne / opravné skúšky


každé doučovanie trvá 75 minút - väčšinou v pohodlí Vášho domova

Pracovné dni

učivo ZŠ - 10€

učivo SŠ - 10€

špeciálna príprava - 20€

Sobota / Nedeľa

učivo ZŠ - 15€

učivo SŠ - 15€

špeciálna príprava - 20€ 

Letné prázdniny

učivo ZŠ - 15€

učivo SŠ - 15€

špeciálna príprava - 20€